dimecres, 26 de gener del 2005

Diwrnod Oer

O'r diwedd yr wyf yn mynd i'r arfer o ysgrifennu'r blog yma! Postiais neges ar Nos Galan, ac yn awr bron tair wythnos wedyn dyma fi'n mynd ati i wneud un arall. Fe hoffwn i sôn am bopeth sydd wedi digwydd i mi dros y misoedd diwethaf - wedi'r cyfan, rhoi rhyw bwt bach yn y dyddlyfr bob dydd oedd fy mwriad ar y dechrau.

Ond nid wyf yn cofio dim am yr hyn a wneuthum yn ystod y cyfnod hwnnw, os rhywbeth. Arglwydd, yr wyf yn ffaelu â chofio yr hyn a wneuthum heddiw.

Mae hi'n lled oer yma ym Marselona heno - yn ôl y newyddion heno, dim ond un radd Sélsiws yw hi.

Rhaid cloi yn awr, a dechrau meddwl am fy neges nesaf - tua chanol Ebrill, o bosibl, os gallaf ddal ati ac ysgrifennu'r un mor aml...