dijous, 2 de febrer del 2006


Dyma fap o'r Gwledydd Catalaneg ar ochr set o shilfoedd. Oddi tano y mae calendr. Sylwch hefyd ar argraffydd sydd yn llechian ar un o'r shilffoedd. Mae'r peiriant dieflig hwn wedi meddiannu lle'r cyn-drigolion, rhes o lyfrau sydd wedi eu stwffio mewn cilfach arall, dyn wyr ym mha le. Posted by Picasa