dijous, 2 de febrer del 2006


Rwyf wedi penderfynu mynd yn gynlluniwr ystafelloedd. Dyma ystafell yr wyf yn falch iawn ohoni, cynllun o'm gwaith i - mae rhyw naws o eangder, effeithiolrwydd a threfn i'r cyfan.
 Posted by Picasa