dimarts, 22 de maig del 2007

Rhagor o rasus

Wel, dyma ddyrnaid o rasus eraill ar fy nghyfri.

29 Ebrill. Olivella-Margalló (18km). Y mawredd! Mewn gwarchodfa natur, ar hyd heolydd pridd, lan a lawr y llechweddau fel car yn cdi a disgyn ar draciau ffigar-êt.
1 awr,.33 munud (hynny yw, muned) 2 eilad.
5 munud.11 eiliad y cílomedr.
http://www.atletisme.com/classificacions/olivella/

1 Mai. El Papiol. Storm o luchede a thyrfe - ond yn wyrthiol, y glaw yn peidio ar gyfer y ras, ac ailddechrau wrth i'r rhedwyr olaf gyrraedd y terfyn.
50 munud.
5 munud 0 eiliad y cílomedr.
http://www.esportbasedelpapiol.com/castellano/cursa/index.html

6 Mai. Ras y Corte Inglés, Barcelona. 53,000 o bobl os cofiaf yn iawn (neu yn hytrach, 52,000, a mil o gw^n wedi eu cofrestru ar gyfer y ras - pob un â rhif rhedwr ar ei gefn)
https://www.elcorteingles.es/hoy/cursa2007/paginas/catalan/presentacion.htm

13 Mai. Nou Barris 10km. Dim ond dair gorsaf fetro o'r fan hyn. Handi iawn.
43 munud 50 eiliad.
4 munud 23 eiliad y cílomedr.

http://www.atletisme.com/classificacions/noubarris/

20 Mai: Collserola 13.6km. Hm. Dipyn o ddringfa. A'r esgynfa fach reit ar ddiwedd y ras - wel, dyna dric creulon.
1 awr 4 mund 7 eiliad.
4 munud 43 eiliad y cílomedr.
http://www.atletisme.com/classificacions/cerdanyola/