dilluns, 11 de juny del 2007

Neges o fforwm Catalaneg

O’r fforymau Catalaneg:

MB diumenge, 10 de juny de 2007 a les 14:44

Avui a La Vanguardia fa un comentari sobre la crisi de Caprabo, com a causes principals una mala direcció i una politica de compres errada

Heddiw sonia (papur newydd) La Vanguardia am argyfwng (cwmni archfarchnadau) Caprabo; rheolaeth ddrwg a phólisi cyfeiliornus prynu (archfarchnadau eraill)

Però La Vanguardia gens sospitosa de catalanista tambe explica que els va afectar i molt el boicot als seus supermercats de fora de Catalunya

Ond mae La Vanguardia, (papur) na ellir byth ei gyhuddo o fod yn Gatalaniadd, yn esbonio hefyd i’r boicot oedd ar ei archfarchnadau tu allan i Gatalonia wedi cael effaith gryf iawn ar (y cwmni)

Quan collons apendràn els nostres empresaris? si es volen expandir que ho facin per Europa, pero no per la puta Espanya!!!”

Pryd ar glawr daear dysgiff ein pobl fusnes? os y^n nhw am ymestyn (ffiniau tiriogaeth eu cwmnïau) eu bod yn wneud i gyfeiriad Ewrop, ac nid i gyfeiriad y Sbaen ddiawl ’na.

____________________________________________


Mae cwmni Caprabo yn perthyn i pobl fusnes sydd ynghlwm â Convergència i Unió, plaid ranbarthol Gatalanaidd, sydd yn erbyn annibyniaeth i’r genedl.

Ar y dechrau, bu gan y cwmni hwn bólisi o darparu nwyddau yn yr iaith Gatalaneg yn ei siopau yma yng Nghatalonia, ond ers blynyddoedd y mae’r Gatalaneg yn ildio i’r Gastileg. Potaid gwydr o ffa - yn Gatalaneg un wythnos, a’r wythnos wedyn heb un gair o Gatalaneg ar y label. Macynau papur, paceidiau o goffi, enwau’r ffrwythau ar y stondin ffrwythau - o un i un dros y blynyddoedd mae iaith y bobl drws nesa wedi disodli’r Gatalaneg.

Llwyddodd y cwmni yng Nghatalonia o achos ei gymeriad Catalanaidd; ac felly y cam nesaf ‘naturiol’ oedd fentro i’r Gwledydd Castileg (“Sbaen”), ac ymaddasu i’r farchnad newydd. Yn awr nid oedd yn “gwneud synnwyr i ddal ymlaen â’r Gatalaneg mewn marchnad ‘genedlaethol’ ”. Nid oedd yn bosibl hyd yn oed gwneud labeli dwyieithog - am na fyddai pobl Castilia yn eu prynu pe byddai’r un gair o Gatalaneg i’w weld ar y cynnyrch. Felly dyma ddefnyddio Castileg yn unig.


Fel y grwpiau Cymraeg a gafodd sefydlu ei hun diolch i’w dilynwyr Cymraeg, ac yna’n cefnu ar y Gymraeg a mynd i ddiddanu’r Saeson.

Ond y tu allan i Gatalonia nid yw’r Catalaniaid eu huniain - heb sôn am eu hiaith - yn cael fawr o barch, a llawer o bobl yn y gwledydd Castileg yn boicotio popeth ddaw o Gatalonia. Er i Caprabo geisio guddio ei fod yn gwmni o Gatalonia, lwyddodd mo’r dacteg hon.

Mae’r papur La Vanguardia yn bapur Castileg ei iaith ac yn hoff newyddiadur y rhanbarthwyr Catalanaidd, sydd yn meddwl bod yr iaith Gatalaneg yn iawn ar y parth neu mewn bárbiciw, ond ddim yn addas at bethau seriws, fel y wasg.

Mae’r cwmni Caprabo wedi gorfod gwerthu llawer o’i ganghennau i gwmni o Wlad y Basg yn bennaf, Eroski.

A La Vanguardia, tan ffyddlon i’r genedl Gastilaidd drws nesa, yn sôn am y boicot fel un o’r rhesymau i’r cwmni losgi’i fysedd yn nhiroedd y Castiliaid..

2 comentaris:

Rhys Wynne ha dit...

Stori ddifyr, yn enwedig ar yr un pryd a stori cwmni Thomas Cook yng Nghymru

Anònim ha dit...

Oes gen ti syniadau ar gyfer y Welsh Blog Awards 2007?