dimarts, 27 d’octubre del 2009

Chweched Hanner Márathon ar Hugain Roda de Ter (Catalonia) 11-10-2009

Dydd Sul 11-Hydref-2009

Gyda'r trên o Barcelona yn ystod awr a phum munud ar hugain i dref Manlleu, cyrraedd am 09.35, ac wedyn rhedeg draw i bentref Roda de Ter erbyn 10.20 i gasglu bìb y ras. Cael hyd i'r bwrdd lle y dosberthid y bibiau gwpwl o funudau cyn 10.30, ond trwy lwc ni fuont yn rhyw brydlon iawn wrth danio'r dryll cychwyn..
O gwmpas pentref Roda am 5 km, yno i lawr i ran uchaf tref Vic ar hyd y ffordd fawr, trwy'r ystâd ddiwyddiannol nes dod i'r heol fawr sydd yn arwain o Vic i lan i Manlleu, ac o Manlleu yn ôl i Roda
 
 http://www.youtube.com/watch?v=_PFAzDSzfh4