divendres, 9 d’octubre del 2009

Rhedeg o Bridgwater i Ilminster (Gwlad yr Haf)

Wedi bod yn ymwéld â theulu sydd yn byw yng Ngwlad yr Haf yn ddiweddar (hen diriogaeth y Cymry gynt wrth gwrs - Minehead, Mendips "mynydd", Creech St.Michael "crug", Dowlish Ford "Dowlais", ayyb.)

Dyma ambell fideo o luniau llonydd a wnaed gennyf, a chan nad oes fawr neb yn edrych arnynt ar youtube, efallai o roi'r cyfeiriadau ar y blog hwn cânt ragor o wylwyr. Er ei bod yn lled annhebyg, am nad oes bron neb yn taro heibio i'r blog hwn chwaith. Am fy mod yn rhy bwdr i ysgrifennu ynddo, debyg iawn.

----------------------------------------------

7 Medi 2009 - Rhedeg o Bridgwater i Ilminster

Rhan 1 (10 munud)
http://www.youtube.com/user/iantoglantawe#p/a/u/1/_PUqkZXWAQA

Rhan 2 (1 munud 55 eiliad)
http://www.youtube.com/user/iantoglantawe#p/a/u/0/q0a0OFalGJ0----------------------------------------------

8 Awst 2009 - Afon Parret yn Bridgwater yn llifo o chwith (2 funud 18 eiliad)
http://www.youtube.com/watch?v=47URBPbOXW8


----------------------------------------------

10 Medi 2009 - Tro bach o Gei'r Gorllewin (West Quay), Bridgwater i'r orsaf drenau am saith o'r gloch y bore (1 funud 10 eiliad)
http://www.youtube.com/user/iantoglantawe#p/u/12/VTpwhDHEodA


----------------------------------------------