dimarts, 27 d’octubre del 2009

Ras Fárathon Glannau Môr y Canoldir 18 Hydref 2009

Ras braidd yn ddiflas - o bentref Castelldefels i Gavà, i lan ac i lawr heol y traeth ym mhentref Gavà, yn ôl i bentref Castelldefels (10km), yn ôl unwaith eto i Gavà, i lan ac i lawr heol y traeth drachefn, yn ôl i Castelldefels (21km), ac o'r fan honno i Gavà a heol y traeth, ar hyd-ddi hyd at fan 39km, a chwedyn yn ôl i Castelldefels.
Yno 2km o gwmpas y llyn mawr sydd yn warced ar ôl Gemau Olumpaidd a gynhaliwyd ddwy flynedd ar bymtheg yn ôl, yn 1992, ac ymláen i'r llinell derfyn. http://www.youtube.com/watch?v=ei2_PIvDf7cADRAN DECHNEGOL:

Amser yn ôl cloc y llinell derfyn: 4 awr 1 funud 15 eiliad


Amser gwirioneddol yn ôl yr amseriadur: 3 awr 58 munud 24 eiliad (hynny yw, bu rhaid aros 169 eiliad ar ôl ergyd y dryyll cychwyn cyn cael croesi’r llinell gychwyn am fod cymaint o redwyr yn aros eu tro i roi eu traed yn y tir)Amser i redeg pob km ar gyfartaledd: 5 munud 39 eiliad